Mulderslaan 24

3905 GC Veenendaal

Tel.: 0318 - 51 58 10

A- A A+

Verzekering

Veranderingen in 2018

Bij iedere zorgverzekeraar geldt voor de Basisverzekering een wettelijk verplicht eigen risico dat door de overheid is vastgesteld.
In 2018 is dit € 385 ,- voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder.

A. Fysiotherapie WEL invloed op eigen risico:
De fysiotherapie die uit de basisverzekering wordt vergoed.
Dit zijn de chronische indicaties vanaf de 20e behandeling

B. Fysiotherapie GEEN invloed op eigen risico:
De fysiotherapie die uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
Dit zijn de niet-chronische aandoeningen.

Aanvullende verzekeringen
Veel zorgverzekeraars hebben hun aanvullende verzekeringen in 2018 veranderd. Zo is vergoedt Menzis in 2018 uit Extra Verzorg 1, maximaal 9 behandelingen, uit Extra Verzorgd 2 maximaal 18 behandelingen en uit Extra Verzorgd 3 maximaal 32 behandelingen.

Veranderingen vanaf 2006
Per 1 januari 2006 treedt er een nieuw zorgstelsel in werking. Met de zogenaamde basis-zorgverzekering wil de overheid concurrentie onder zorgverzekeraars stimuleren.

Deze basispolis is een verplichte ziektekostenverzekering, die het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering vervangt. Deze basis-zorgverzekering is qua inhoud voor iedereen gelijk. Deze verzekering geldt ook voor studenten !

Aanvullende zorgverzekeringen kunnen door de verzekeraar op vrijwillige basis worden afgesloten. Hiervoor geldt echter geen acceptatieplicht. Dit is van belang om te weten als u wilt overstappen naar een andere verzekeraar. Vrijwel alle verzekeraars nemen u ook aan voor de aanvullende verzekeringen als u naar hen overstapt, soms zijn er wat voorwaarden, die kunt u inzien op www.verzekeringssite.nl

 

Informatie over de no-claim-korting

Bij iedere zorgverzekeraar geldt voor de Basisverzekering een wettelijk verplicht eigen risico dat door de overheid is vastgesteld.
In 2018 is dit € 385,- voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder.

De no-claimkorting, zoals de regering voor de zorg instelt, heeft alleen invloed op kosten, die worden gemaakt vanuit de basisverzekering. In de regel betreft dat de meeste kosten van ziekenhuisopname inclusief specialisten en onderzoeken, van de huisarts en van medicijnen.

De no-claimkorting is niet van toepassing op alles wat vanuit aanvullende verzekeringen wordt vergoed, dat is het merendeel van de fysiotherapie.
In geval van het deel van de fysiotherapie die wel uit de basis wordt vergoed is de noclaim-regeling wel van toepassing.

 

Contracten afgesloten met zorgverzekeraars

Aangezien wij ook in 2018 met alle zorgverzekeraars overeenkomsten hebben afgesloten, kunnen wij de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraars indienen.

U kunt dit in veel gevallen controleren via de website van uw zorgverzekeraar.
De website van de zorgverzekeraars is te vinden onder links

 

Wat wordt onder chronische aandoening verstaan?

Aangezien er veel onduidelijkheid bestaat over wat onder een chronische aandoening wordt verstaan, hieronder een link naar een tabel ter verduidelijking.

Chronische aandoeningen tabel

 

Waarop moet je letten bij een overstap naar een nieuwe zorgverzekering?

Al ruim 10 procent van de bevolking heeft een nieuwe zorgverzekeraar, gekozen, meldt RTL-Nieuws deze week. Ander onderzoek laat zien dat tot de helft van de Nederlanders een overstap overweegt. De speurtocht naar een nieuwe' verzekering vergt doorzettingsvermogen en speurdrift. Daarom wat handreikingen voor hen die nog moeten beginnen.

Eerst de basisverzekering
Hierin is ongeveer 90 procent van de zorg in een ziekenhuis of bij de huisarts in Nederland geregeld. De basisverzekering is verplicht voor iedere Nederlandse ingezetene.

Enkele tips:

  • Ga goed na of je een naturapolis wilt, waarbij de zorgverzekeraar bepaalt naar welke arts of zorgverlener je kunt gaan, of liever een restitutiepolis, waarbij je zelf mag bepalen naar wie je gaat, met het risico dat je de gemaakte kosten soms niet volledig vergoed krijgt. Kijk naar de langere termijn. Nu hebben vrijwel alle 'zorgers' en ziekenhuizen contracten met de meeste verzekeraars, waardoor patiënten vrijwel overal terecht kunnen. Dit kan veranderen omdat zorgverzekeraars kwaliteitseisen gaan stellen en niet langer met matig of slecht presterende artsen in zee willen gaan.
  • Reken goed door of een eigen risico (en daarmee een lagere prijs voor de basispremie) de moeite waard is. Het maximaal te behalen voordeel op jaarbasis is iets meer dan 260 euro bij een eigen risico van 500 euro. Eén keer een botbreuk en het voordeel is weg.

Buiten het basispakket vallen extra's als een groot deel van de tandartsenzorg voor volwassenen, de alternatieve geneeswijzen en delen van de fysiotherapie.


Tips voor het kiezen van een aanvullende verzekering:

  • Laat offertes van verzekeraars en internetsites die vergelijkingen bieden in eerste instantie, links liggen.
  • Inventariseer eerst voor jezelf (of voor je gezin) welke behoeften je hebt naast het basispakket.
  • Houd daarbij in het achterhoofd dat dit jaar vrijwel alle verzekeraars de medische toelatingstoets ook voor de aanvullende verzekeringen hebben losgelaten. Dit is waarschijnlijk een éénmalige kans om zonder screening tot 'moelijke' verzekeringen te worden toegelaten.
  • Denk daarom vooruit: welke risico's loop ik over tien of twintig jaar?
  • Ga pas wanneer de precieze verlangen op papier staan naar een, liefst onafhankelijke, website die (prijs)vergelijkingen tussen verzekeraars maakt. Kijk eerst in hoeverre je huidige verzekering aan dit lijstje voldoet.
  • Wees niet boos als in pakketten ook dingen zitten waaraan je geen behoefte hebt. Zoals kraamzorg, terwijl je de zestig al bent gepasseerd. Dat is uit solidariteit om de zorg betaalbaar te houden.

Pas op dat je niet onbedoeld een nieuwe verzekering afsluit, terwijl je denkt alleen een offerte aan te vragen. Het kost tijd en geld zo'n misverstand recht te zetten.

 

Verschillende soorten polissen (natura- en restitutiepolis)

De zorgverzekeraar kan in principe voor de basisverzekering verschillende polissen aanbieden:

Naturapolis
Komt overeen met de werking van het huidige ziekenfonds. De zorgverzekeraar sluit voor zijn verzekerden voldoende contracten met zorgaanbieders (zoals fysiotherapeuten) om u de verzekerde zorg te leveren. De zorgverzekeraar betaalt de rekening rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U kunt naar alle zorgaanbieders gaan waarmee de zorgverzekeraar voor deze polisvorm een contract heeft gesloten. Wilt u toch naar een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Ook als u kiest voor een Naturapolis dan blijft u vrij in de keuze van uw zorgverlener. Wordt de zorg afgenomen bij een zorgverlener waarmee de zorgverzekeraar geen afspraken heeft, dan betaalt de verzekeraar een vergoeding van de kosten. De verzekeraar bepaalt zelf de hoogte van vergoeding. De vergoeding kan lager uitvallen dan de daadwerkelijke kosten. De vergoeding mag niet zo laag zijn dat daardoor het vrije verkeer van diensten wordt belemmerd.

Restitutiepolis
Komt overeen met de werking van de meeste huidige particuliere verzekeringen. Hierbij kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen, maar moet u in principe de rekening van de zorgaanbieder eerst zelf betalen voordat u de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. De zorgverzekeraar en de zorgaanbieder kunnen wel afspreken dat de zorgverzekeraar de rekening betaalt.

Ook als u kiest voor een Restitutiepolis dan kan de verzekeraar werken met gecontracteerde zorg. Gaat u vervolgens naar een niet gecontracteerde zorgverlener dan ontvangt u een marktconforme vergoeding. Deze vergoeding kan lager zijn dan hetgeen u betaald heeft.

Mixpolis
Sommige onderdelen worden in natura vergoed en anderen op basis van kosten.