Mulderslaan 24

3905 GC Veenendaal

Tel.: 0318 - 51 58 10

A- A A+

Verzekering

Zorgverzekeraars

De vergoeding van fysiotherapie en manuele therapie is een vrij ingewikkeld gebeuren. Mocht u nog vragen hebben kunt u het ons altijd vragen.

Ook in 2018 hebben we een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor wij de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen indienen.

Chronische aandoeningen
Minister Mw. Borst (VWS) heeft in 2003 een lijst opgesteld met aandoeningen die in aanmerking komen voor onbeperkt, 24 maanden, 12 maanden, 6 maanden of 3 maanden behandelingen fysiotherapie.
Deze worden vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed en daarmee wel ten laste van Eigen Risico.
Voorbeelden van chronische aandoeningen:
- Neurologische aandoeningen: MS, Parkinson, Hernia met spieruitval, ALS enz.
- Aandoeningen van het bewegingsapparaat: bijv. na gewricht operatie (12 maanden), na breuken (6 maanden), na whiplash (3 tot 6 maanden), frozen shoulder.
- Sommige hart- en longaandoeningen.
- Na een ziekenhuis of verpleeghuisopname (maximaal 12 maanden).
- Vanaf januari 2018 kan ook slijtage van heup of knie (maximaal 12 zittingen) uit de basisverzekering worden vergoedt (indien uit basisverzekering, dan gaat dit wel ten laste van het eigen risico). De huisarts moet hier een verwijzing voor meegeven.

Niet-chronische aandoeningen
Wanneer u chronisch (al vele maanden of jaren) klachten heeft wil dit nog niet zeggen dat de aandoening die u heeft onder de lijst chronische aandoeningen valt. Hierdoor ontstaan vaak misverstanden (de informatie die de zorgverzekeraar verstrekt is niet altijd juist).
Voorbeelden van niet-chronische aandoeningen:
Artrose (slijtage), fibromyalgie (spierreuma), aanhoudende nek-of rugklachten, slijmbeursontstekingen enz. Vanaf 2012 wordt ook reuma niet als chronisch aangemerkt. Deze behandelingen worden uit de aanvullende verzekering vergoed.

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Wanneer meer behandelingen nodig zijn zullen deze uit een aanvullende verzekering (van de ouders) betaald worden, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. In het geval van een chronische aandoening vindt volledige vergoeding plaats uit de basis verzekering.

Eigen risico en fysiotherapie
U betaalt het verplichte eigen risico aan uw zorgverzekeraar.
a. Fysiotherapie WEL invloed op eigen risico:
De fysiotherapie die uit de basisverzekering wordt vergoed. In 2018 max € 385,- (indien ouder dan 18 jaar).
Dit zijn de chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling.
b. Fysiotherapie GEEN invloed op eigen risico:
De fysiotherapie die uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
Dit zijn de niet-chronische aandoeningen.

Wat wordt door de zorgverzekeraar vergoed
Dit is afhankelijk van het feit of u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen verschillende aanvullende verzekeringen. Aangezien er ca 20 verschillende zorgverzekeraars zijn en per verzekeraar circa 8 verschillende aanvullende verzekeringen en deze per jaar veranderen is het voor ons ondoenlijk bij te houden wat uw zorgverzekeraar vergoed. Daarom verzoeken wij u zelf uw verzekeringspapieren na te kijken om te zien wat uw (aanvullende) verzekering vergoed. Onze software kan in de meeste gevallen direct aangeven hoeveel behandelingen door de zorgverzekeraar betaald zullen worden.

Indien u geen aanvullende verzekering heeft:
In dit geval worden alleen chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling vergoed.

Indien u een aanvullende verzekering bij Menzis heeft (2018):
Extra verzorgd 1 Maximaal 9 behandelingen.
Extra verzorgd 2 Maximaal 18 behandelingen.
Extra Verzorgd 3 Maximaal 32 behandelingen.

Wij hopen u op deze manier zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen, klachten of op/aanmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag van u.