Mulderslaan 24

3905 GC Veenendaal

Tel.: 0318 - 51 58 10

A- A A+

Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid om de kwaliteit constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan specifieke kwaliteitseisen worden toegelaten tot het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.

Om toegelaten te worden aan het kwaliteitsregister moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Inschrijving in het BIG-register
  • Deelname klachtenregeling
  • Verplichte scholing
  • Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing
  • U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden)
  • Werken conform de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen KNGF-richtlijnen
  • Hanteren van kwaliteitsdeelsysteem
  • Voldoen aan de werkeis, voldoende praktijkervaring
  • Het regelmatig vakinhoudelijk overleggen met collegae

U kunt zien dat wij in dit register zijn opgenomen door het raadplegen van dit kwaliteitsregister ( www.fysiotherapie.nl ), door de postcode 3905 GC op te geven.

 

Het Kwaliteitsregister Manuele Therapie

H.M. de Ruiter en Barbara Burgers-Clute zijn naast zijn registratie in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregeister van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een erkende beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF. Eén van de onderdelen van de registratie- en herregistratievoorwaarden is het verplicht volgen van bij- en nascholing. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan men in het register opgenomen worden of blijven. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet ( www.fysionet.nl of www.nvmt.nl ).
Het lidmaatschap van de NVMT is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.