Mulderslaan 24

3905 GC Veenendaal

Tel.: 0318 - 51 58 10

A- A A+

Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid om de kwaliteit constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan specifieke kwaliteitseisen worden toegelaten tot het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.

Om toegelaten te worden aan het kwaliteitsregister moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Inschrijving in het BIG-register
  • Deelname klachtenregeling
  • Verplichte scholing
  • Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing
  • U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden)
  • Werken conform de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen KNGF-richtlijnen
  • Hanteren van kwaliteitsdeelsysteem
  • Voldoen aan de werkeis, voldoende praktijkervaring
  • Het regelmatig vakinhoudelijk overleggen met collegae

U kunt zien dat wij in dit register zijn opgenomen door het raadplegen van dit kwaliteitsregister ( www.fysiotherapie.nl ), door de postcode 3905 GC op te geven.

Kwaliteits Indicatoren
In 2009 hebben wij meegedaan het project “KWALiteitsIndicatoren Eerstelijns Fysiotherapie”. Het doel van het project is om de kwaliteit van de eerstelijns fysiotherapie in Nederland in beeld te brengen. Dit proberen we te doen door het meten van kwaliteitsindicatoren. Kwaliteitsindicatoren zijn kenmerken die informatie geven over de kwaliteit van de fysiotherapie in die praktijk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de bereikbaarheid van een praktijk, of de fysiotherapeut een gezamenlijk behandelplan met u opstelt en of de privacy van patiëntgegevens goed geregeld is.
De informatie komt (geanonimiseerd) beschikbaar voor verschillende fysiotherapiepraktijken en zo kan de kwaliteit van de fysiotherapie tussen de praktijken worden vergeleken. www.kiesbeter.nl

 

Het Kwaliteitsregister Manuele Therapie

H.M. de Ruiter is naast zijn registratie in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregeister van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een erkende beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF. Eén van de onderdelen van de registratie- en herregistratievoorwaarden is het verplicht volgen van bij- en nascholing. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan men in het register opgenomen worden of blijven. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet ( www.fysionet.nl of www.nvmt.nl ).
Het lidmaatschap van de NVMT is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.